ราคา ข้าว ’พาณิชย์’ มั่นใจราคาข้าวสูงกว่าปีก่อน 43%

ขอเรียนชี้แจงว่า เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ ราคาประกันรายได้กำหนดราคาข้าวเปลือกหอมมะลิไว้ที่ตันละ 15,000 บาท ซึ่งเป็นมาตรฐานความชื้นไม่เกิน 15% หรือข้าวแห้ง ดังนั้น การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง