เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจฟื้นตัวเปราะบาง เงินเฟ้อ-พลังงาน-ดีมานด์จีนน่าห่วง

เศรษฐกิจโลก    เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลก 2565     เศรษฐกิจโลกล่าสุด   เศรษฐกิจโลก 2022   แนวโน้ม เศรษฐกิจโลก    เศรษฐกิจโลก คือ    บทความ เศรษฐกิจโลก    ข่าวเศรษฐกิจโลก 2022 ล่าสุด   วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก 2565    เศษฐกิจโลก 2565   เศษฐกิจโลกล่าสุด    เศษฐกิจโลก 2022    แนวโน้มเศรษฐกิจโลก    เศษฐกิจโลก คือ   ทความเศรษฐกิจโลก

 

 

เศรษฐกิจโลก สถานการณ์เศรษฐกิจปี 2566 มีสัญญาณการฟื้นตัวหลังจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเผชิญพิษโรคร้ายอย่างโควิด-19 แต่การฟื้นตัวดังกล่าวยังไม่ใช่แสงสว่างแห่งความหวังอย่างที่คิด รายงานสถานการณ์และโอกาสเศรษฐกิจโลกปี 2566 ( The World Economic Situation and Prospects 2023) จัดทำโดย เศรษฐกิจโลก 2565 สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs – UN DESA) สาระสำคัญส่วนหนึ่งระบุว่า เศรษฐกิจโลกปี 2566 จะขยายตัวเพียง 1.9% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำสุดในช่วง 10 ปี ขณะที่ปี 2565 ที่ผ่านมาเติบโตได้ถึง 3% อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าปี 2567 เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้โดยจีดีพีจะโงหัวขึ้นไปถึง 2.7% เศษฐกิจโลก 2565 “หัวลมของการนำเศรษฐกิจโลกให้ทะยานขึ้นกำลังจะมาถึงแต่นั่นคือปี 2567 ไม่ใช่ปีนี้ เพราะปี 2566 เศรษฐกิจโลกยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายด้าน ทั้งเงินเฟ้อที่กดดันดีมานด์โลก เป็นผลจากราคาพลังงานที่ทรงตัวสูง นำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายแห่งรวมถึงเฟดของสหรัฐ

เศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลกล่าสุด

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแก้ปัญหาในระยสั้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆทั้งการเงิน หนี้สิน ภูมิรัฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรออยู่อีกมาก” จากปัจจัยลบดังกล่าวทำให้โลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออก รวมถึงไทยมีภาพรวมเศรษฐกิจในระยะสั้นบนพื้นฐานความไม่แน่นอนแม้จีนจะเปิดประเทศแต่ก็เป็นไปแบบลุ่มๆดอนๆเศรษฐกิจโลกล่าสุด สถานการณ์ในประเทศจีนมีผลต่อภูมิภาคเพราะเมื่อจีนเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ การเปิดประเทศเกิดขึ้น การท่องเที่ยวก็เกิดขึ้นเป็นผลดีต่อหลายๆประเทศซึ่งไทยก็ได้รับอานิสงค์นั้นด้วย แต่รายงานชี้ว่าการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวนี้ยังไม่ดีในระดับฐานของจีนที่เกิดคึกคักมากก่อนหน้านี้เศษฐกิจโลกล่าสุด ขณะเดียวกันดีมานด์ภายในของจีนก็ไม่ได้ดีอย่างเห็นได้ชัดเหมือนช่องก่อนโควิด ทำให้ประเทศในภูมิภาคจะได้รับผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจจีนด้วย  โดย ประเมินว่าหากเศรษฐกิจจีนลดลง 1% จะทำให้เศรษฐกิจประเทศในเอเชียตะวันออก รวมถึงไทย ลดลงประมาณ 0.06-0.41%

เศรษฐกิจโลก 2022

เพราะเป็นตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าวัตถุดิบสำคัญเศรษฐกิจโลก 2022 แม้ในระยะยาวจะพบว่าปัญหาซัพพลายเชนที่เกิดขึ้นทำให้ธุรกิจมองหาแหล่งลงทุนใหม่ซึ่งจุดหมายก็คืออาเซียนเพื่อลดผลกระทบหากจีนเกิดปัญหาต่างๆขึ้นอีก  อย่างไรก็ตาม พบว่า กลุ่มประเทศอาเซียนกลับมีทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อาศัยการบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน ขณะเดียวกันก็มีการลงทุนขนาดใหญ่ที่เริ่มฟื้นตัวมาตั้งแต่ครึ่งแรกปี 2565 ที่ผ่านมา แต่ในทางกลับกันหลายประเทศก็ต้องแก้ปัญหาจากผลกระทบที่ส่งออกไม่โดดเด่นเศษฐกิจโลก 2022   ดังนั้น ผู้กำหนดนโยบายต้องเร่งหานโยบายที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นและลดผลต่อปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นการค้าจะมีเสรีมากขึ้น ด้วยการ หลีกเลี่ยงมาตรการที่จะเป็นข้อจำกัดต่างๆที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกมากขึ้น

เศรษฐกิจโลก

แนวโน้ม เศรษฐกิจโลก

ขณะเดียวกันก็ลดการสต็อกน้ำมันควบคู่ไปกับการส่งเสริมพลังงานภายในประเทศ แนวโน้ม เศรษฐกิจโลก การสร้างความเชื่อมั่นด้วยแผนช่วยเหลือและอุดหนุนต่างๆ  การอำนวยความสะดวกด้านดิจิทัล การนำเข้าอาหารจากแหล่งที่หลากหลาย ส่วนระยะยาวก็มุ่งไปที่การพัฒนาคน การดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานทดแทน แนวโน้มเศรษฐกิจโลกจากข้อมูลรายงานดังกล่าว ชี้ว่าปัญหาหนึ่งกำลังส่งต่อไปสู่อีกปัญหาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นไปไม่ได้ แต่ในทางตรงกันข้ามหากทำให้เรื่องหนึ่งดีขึ้นเรื่องอื่นๆก็จะตามมา จอร์โจ กัมบา ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซีประเทศไทย กล่าวว่า ทาง HSBC มองว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มชะลอลงตามราคาค่าขนส่งและราคาพลังงานที่ลดลง อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะยังทรงตัวเนื่องจากการฟื้นตัวของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน

เศรษฐกิจโลก คือ

ดังนั้น HSBC จึงคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปและวัดผลได้ และจะปรับขึ้นอีก 0.25% ในการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยแต่ละครั้งในปี 2566 ก่อนจะคงไว้ที่ 2.50% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2566  “การกลับมาของนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ เศรษฐกิจโลก คือและการส่งออกของภาคบริการน่าจะสามารถผลักดันการเติบโตของ GDP ในปี 2566 ได้ถึง 4.1%” พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.)กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่สูงขณะนี้ หากมองในแง่ของการส่งออกเศษฐกิจโลก คือ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ย่อมกระทบต่อต้นทุนของภาคธุรกิจผ่านต้นทุนการกู้ยืมที่ สูงขึ้นบทความ เศรษฐกิจโลก ทำให้การลงทุนของภาคเอกชนชะลอลง และในบางกรณีอาจผลักดันให้ราคาสินค้าสูงขึ้นเพื่อ ชดเชยต้นทุนของภาคธุรกิจ

เศรษฐกิจโลก

บทความ เศรษฐกิจโลก

นอกจากนี้ จะส่งผลให้เงินบาท แข็งค่าขึ้นจากกระแสเงินทุนไหลเข้าข่าวเศรษฐกิจโลก 2022 ล่าสุด ซึ่งล้วนส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสินค้าส่งออกลดลง  สำหรับผลกระทบต่อเงินเฟ้อ ในแง่ผลกระทบผ่านช่องทางการบริโภค จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อจากการ บริโภคชะลอตัว เนื่องจากต้นทุนของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ผ่านสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นต้น และกระตุ้นให้คนออมเงินเพื่อรับดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลง แต่ก็อาจส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอลงด้วย   “เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาทความเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพซึ่งเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก 2565 แต่ยังมีความเสี่ยงเงินเฟ้อจากแรง กดดันด้านอุปสงค์ ” ความเปราะบางทางเศรษฐกิจจากปัจจัยเงินเฟ้อ ราคาพลังงาน หรือแม้แต่ภาวะเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างจีน เป็นความเชื่อมโยงของปัญหาหนึ่งไปสู่อีกปัญหาหนึ่ง และก็เป็นเหมือนความท้าทายที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันแก้ไขเพื่อหาแนวทางเอาตัวให้รอดในเศรษฐกิจปี 2566นี้ เศรษฐกิจโลก

 

 

ขอบคุณเครดิต komchadluekduang.com

 

ข่าวแนะนำ