เศรษฐกิจในประเทศ‘FETCO’ เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนไต่สู่ระดับ ‘ร้อนแรง’ รับความคาดหวัง ‘ท่องเที่ยว’ ช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจในประเทศ  เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน  เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป  ผลกระทบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน  เศรษฐกิจประเทศไทย 2565  วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน  เศรษฐกิจในปัจจุบัน  ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565  เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 2563

เศรษฐกิจในประเทศดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนปรับขึ้นสู่เกณฑ์ ‘ร้อนแรง’ นักลงทุนคาดหวังปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวภาคท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศ ขณะที่ปัจจัยฉุดคือความไม่แน่นอนของนโยบาย Fed และสถานการณ์โควิดกอบศักดิ์ ภูตระกูลเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำรวจในเดือนพฤศจิกายน 2565 พบว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 124.42 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.3% จากเดือนก่อนหน้า ขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ ‘ร้อนแรง’”เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 

นักลงทุนมองว่าการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และแนวโน้มการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)สำหรับปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ผลกระทบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ได้แก่ ความไม่แน่นอนต่อนโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed, รองลงมาคือสถานการณ์โรคระบาดโควิด และการประกาศจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  เศรษฐกิจประเทศไทย 2565 

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป 

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) สำรวจในเดือนพฤศจิกายน 2565 ได้ผลสำรวจโดยสรุป ดังนี้ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (กุมภาพันธ์ 2565) อยู่ในเกณฑ์ ‘ร้อนแรง’ (ช่วงค่าดัชนี 120-159) เพิ่มขึ้น 14.3% จากเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 124.42ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ‘ทรงตัว’วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

ผลกระทบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

ในขณะที่กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศ และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ อยู่ในระดับ ‘ร้อนแรง’หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุดคือ หมวดท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุดคือ หมวดแฟชั่น (FASHION)ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุดคือ การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุดคือ ความไม่แน่นอนต่อนโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fedเศรษฐกิจในปัจจุบัน

เศรษฐกิจประเทศไทย 2565

“ผลสำรวจ ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 รายกลุ่มนักลงทุนพบว่า ความเชื่อมั่นนักลงทุนทุกนักลงทุนบุคคลปรับลดลง 3.7% อยู่ที่ระดับ 109.2 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้น 28.6% อยู่ที่ระดับ 142.86 กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับลดลง 0.5% อยู่ที่ระดับ 129.41 และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติปรับเพิ่ม 40.0% อยู่ที่ระดับ 140.00” ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 SET Index ปรับตัวในกรอบแคบ โดยมีปัจจัยหนุนจากแนวโน้มการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งเป็นผลจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ส่งสัญญาณชะลอตัว รวมถึงการประกาศตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาส 3 ที่ขยายตัว 4.5% สะท้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร่งตัวขึ้นในครึ่งปีหลังนี้ และแรงหนุนจากภาคท่องเที่ยว ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 2565

 

วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  โดยเฉพาะในประเทศจีนที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม และการที่รัฐบาลประกาศเริ่มเก็บภาษีขายหุ้นในไทยในปี 2566 โดย SET Index ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายนปิดที่ 1,635.36 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.7% จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิในเดือนพฤศจิกายน 2565 กว่า 30,129 ล้านบาท  โดยตลอดทั้งปี 2565 นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเป็นมูลค่า 184,060 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 2563 ได้แก่ มาตรการการควบคุมสถานการณ์โควิดในประเทศจีน หลังเกิดการประท้วงรุนแรงเพื่อต่อต้านนโยบาย Zero-COVID ที่เข้มงวด  อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาที่แม้จะชะลอตัวแต่ยังคงสูงกว่าเป้า ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของ Fed ในการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ แนวโน้มการเกิด Recession ในภาคเศรษฐกิจยุโรปจากวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อ และสถานการณ์ความขัดแย้งในรัสเซีย-ยูเครนที่ยังไม่คลี่คลาย ในส่วนของปัจจัยในประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ สถานการณ์การเมืองในประเทศหลังจบการประชุม APEC ซึ่งอาจมีการยุบสภาและจัดการเลือกตั้งในปี 2566 รวมถึงความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐเศรษฐกิจในประเทศ

 

เครติด thestandard

 

ข่าวแนนำ