เศรษฐกิจโลก CGTN: ผลการสำรวจเผยทั่วโลกมั่นใจเศรษฐกิจจีนฟื้นตัว

เศรษฐกิจโลก    เศรษฐกิจโลก 2565    เศรษฐกิจโลกล่าสุด   เศรษฐกิจโลก 2022    แนวโน้ม เศรษฐกิจโลก    เศรษฐกิจโลก คือ    บทความ เศรษฐกิจโลก    ข่าวเศรษฐกิจโลก 2022 ล่าสุด    วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก 2565    เศษฐกิจโลก 2565    เศษฐกิจโลกล่าสุด    เศษฐกิจโลก 2022    แนวโน้มเศรษฐกิจโลก    เศษฐกิจโลก คือ    ทความเศรษฐกิจโลก

 

 

เศรษฐกิจโลก ผลการสำรวจโดยนักวิชาการของ CGTN เมื่อเร็วๆนี้ เศรษฐกิจโลก 2565 เผยผู้ตอบรับการสำรวจความคิดเห็นจากทั่วโลกมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 86.8% ของผู้ตอบรับการสำรวจทั่วโลกยอมรับในเรื่องความพยายามของจีนที่จะประสานงานเรื่องการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เศษฐกิจโลก 2565 มีเพียง 9.03% เท่านั้นที่เชื่อว่า เศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วมีประสิทธิภาพในการรับมือกับการแพร่ระบาดมากกว่า

เศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลกล่าสุด

ข้อมูลการบริโภคในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจโลกล่าสุด เศรษฐกิจจีนได้ส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง โดยรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 3.75 แสนล้านหยวน หรือประมาณ 5.59 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากมูลค่าการจำหน่ายตั๋วภาพยนตร์ในช่วงวันหยุดอยู่ที่ระดับ 6.76 พันล้านหยวน เศษฐกิจโลกล่าสุด ในรายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลกล่าสุด กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ยกระดับการประเมินการขยายตัวของจีนมาอยู่ที่ระดับ 5.2% อย่างไรก็ดี IMF

เศรษฐกิจโลก 2022

คาดการณ์ว่า การขยายตัวของประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว ซึ่งรวมถึงสหรัฐ ยุโรป เศรษฐกิจโลก 2022 และสหราชอาณาจักร จะร่วงลงมาอยู่ที่ 1.2% ในปี 2566 หากมองย้อนกลับไปแล้ว จีนเป็นเพียงประเทศเศรษฐกิจรายใหญ่รายเดียวในโลกที่สามารถขยายตัวได้เป็นอย่างดีในปี 2563 และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี 2565 ก็สูงกว่า 120 ล้านล้านหยวน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เศษฐกิจโลก 2022 ราคาในจีนนั้นยังคงมีเสถียรภาพในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

เศรษฐกิจโลก

แนวโน้ม เศรษฐกิจโลก

โดยดัชนีราคาผู้บริภคขยายตัวโดยเฉลี่ยที่ระดับ 1.8% ซึ่งต่ำกว่าสถิติของสหรัฐ ยูโรโซน และประเทศที่พัฒนาแล้ว แนวโน้ม เศรษฐกิจโลก จากข้อมูลที่ธนาคารโลกได้เผยแพร่นั้น อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและยูโรโซนในปี 2563 อยู่ที่ -2.8% และ -6.1% ตามลำดับ แนวโน้มเศรษฐกิจโลก โดยในช่วงระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา มีการใช้มาตรการกระตุ้นเชิงรุกกับเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ ในปี 2565 ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น

เศรษฐกิจโลก คือ

จากผลสำรวจยังพบด้วยว่า ผู้ตอบรับการสำรวจเกือบครึ่งในประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วต้องเผชิญกับสถานการณ์ราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เศรษฐกิจโลก คือ โดยผู้ตอบรับแบบสอบถาม 48.7% ยอมรับว่า ค่าใช้จ่ายรายวันของตนเองเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แต่มีเพียง 23.24% เท่านั้น ที่มองว่า  เศษฐกิจโลก คือรายได้ของตนเองเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าว  ในบรรดาผู้ตอบรับการสำรวจนั้น 46.77% คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีนี้ บทความ เศรษฐกิจโลก จีนได้รับมือกับผลกระทบจากการติดเชื้อทั่วโลกในรอบที่ 5 และการติดเชื้อโควิด-19

เศรษฐกิจโลก

บทความ เศรษฐกิจโลก

ภายในประเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ ข่าวเศรษฐกิจโลก 2022 ล่าสุด เพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชน ผลการสำรวจของนักวิชาการของ CGTN ชี้ว่า ผู้ตอบรับแบบสอบถาม 88.1% ยอมรับในความสำเร็จด้านการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ของจีนในช่วงระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา ทความเศรษฐกิจโลก การปรับนโยบายการป้องกันโรคระบาดในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างมีพลวัตของจีนก็ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่จากผู้ตอบรับการสำรวจถึง 71.6% ด้วยนโยบายการต้านการระบาดที่สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมของประเทศ คาดว่า วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก 2565 จีนจะเพิ่มแรงกระตุ้นซึ่งช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้มากยิ่งขึ้นในยุคหลังการระบาดของโควิด-19  เศรษฐกิจโลก

 

 

ขอบคุณเครดิต thairathduang.com

 

ข่าวแนะนำ