“เช็คเงินเกษตรกร” ธ.ก.ส. โอนวันที่ 5 จังหวัดไหนเงินเข้าบ้าง เช็คที่นี่

เช็คสิทธิ เกษตรกร  ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่าน มือ ถือ ธกสตรวจสอบสิทธิ์ ลงทะเบียนเกษตรกร 2565 หมดเขตวันไหน สมุดทะเบียนเกษตรกร เช็คเงิน เกษตรกร 2564 ล่าสุด เช็คเงินประกันราคาข้าว ตรวจ สอบ ผลการโอนเงินเกษตรกร rh www thairathco th เยียวยาเกษตรกร .com ตรวจสอบผลการโอนเงินรอบ3 เช็คเงินเกษตรกร 2564 ล่าสุด

เช็คสิทธิ เกษตรกร ในโครงการ “ประกันรายได้ข้าว 65/66” ภายหลังมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่าน มือ ถือ เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตรวจ สอบ ผลการโอนเงินเกษตรกร rh www thairathco th เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่าย และพัฒนาศักยภาพในการผลิต วงเงินรวม 81,265 ล้านบาท

 

เช็คสิทธิ เกษตรกร

 

เช็คเงินประกันราคาข้าว

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกสตรวจสอบสิทธิ์ (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาล มอบนโยบายให้ ธ.ก.ส. เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินโครงการ เยียวยาเกษตรกร .com ตรวจสอบผลการโอนเงินรอบ3 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2566 โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วย

 

เช็คสิทธิ เกษตรกร

 

เช็คเงิน เกษตรกร 2564 ล่าสุด

โครงการประกันรายได้ข้าว 65/66 เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคา ไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน เช็คเงินเกษตรกร 2564 ล่าสุด ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ลงทะเบียนเกษตรกร 2565 หมดเขตวันไหน จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและภัยธรรมชาติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

 

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท สมุดทะเบียนเกษตรกร ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

เช็คสิทธิ เกษตรกร

 

สมุดทะเบียนเกษตรกร

ตามประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ข้าว เช็คเงิน เกษตรกร 2564 ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2565 ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ งวดที่ 1-6 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 1.68 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 4,516.88 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

 

ไทม์ไลน์เงินประกันรายได้ข้าว 65/66 24 พ.ย. 2565 เช็คเงินประกันราคาข้าว โอนรวม 804,017 ครัวเรือน จำนวนเงิน 10,015.485 ล้านบาท 25 พ.ย. 2565 โอนรวม 985,871 ครัวเรือน จำนวนเงิน 10,841.001 ล้านบาท 26 พ.ย. 2565 โอนรวม 978,459 ครัวเรือน จำนวนเงิน 11,036.883 ล้านบาท 27 พ.ย. 2565 โอนรวม 980,489 ครัวเรือน จำนวนเงิน 11,369.183 ล้านบาท 28 พ.ย. 2565 โอนรวม 546,458 ครัวเรือน จำนวนเงิน 7,354.491 ล้านบาท เช็คสิทธิ เกษตรกร

 

 

ขอบคุณเครดิต https://www.komchadluek.net

 

 

ข่าวสารเพิ่มเติม