เงินเยียวยาเกษตรกร กรมโยธา ฯ เร่งก่อสร้างโครงการ ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง ภูเก็ต

เงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร  เช็คเงินเกษตรกร  เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน  เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com  www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip  เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65  ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน

กรมโยธา ฯ เร่งก่อสร้างโครงการ ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง ภูเก็ต

 

เงินเยียวยาเกษตรกร   อธิบดีกรมโยธาฯ ตรวจสอบการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง ภูเก็ต พร้อมสั่งการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อบรรเทาเดือดร้อนประชาชนนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะ ร่วมประชุม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง ตำบลป่าตองเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโครงการฯ รับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับชาวบ้านและท้องถิ่น เช็คเงินเกษตรกร

อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่ติดตามปัญหางานก่อสร้างป้องกันน้ำท่วมทำน้ำท่วมป่าตอง

เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร

โดยเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนป่าตองโดยเร็วที่สุดจากการลงพื้นที่ตรวจติดตาม รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตพบว่า ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลป่าตอง เกิดจากน้ำป่าที่ไหลลงมาจากเขาควนหว้า และเขาไม้เท้าสิบสอง ไหลรวมกันผ่านท่อระบายน้ำใต้ผิวจราจรถนนพระเมตตา ซึ่งท่อระบายน้ำเดิมบริเวณนี้ มีตะกอนดินทรายสะสม และมีสิ่งกีดขวางทางน้ำเยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

กรมโยธา ฯ เร่งก่อสร้างโครงการ ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง ภูเก็ต

เช็คเงินเกษตรกร

รวมทั้งการเชื่อมต่อท่อไม่สมบูรณ์ ทำให้การไหลของน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพ และในบริเวณด้านท้ายน้ำมีงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองปากบางของโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งมีแผ่น Sheet Pile ป้องกันน้ำชั่วคราวขวางกั้นการไหลของน้ำทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews comเมื่อเกิดฝนตกหนักจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนที่ลุ่มต่ำ ถนนพระเมตตาและพื้นที่ต่อเนื่อง ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการระบายน้ำให้กลับสู่สภาวะปกติ ส่งผลให้เกิดความ

พบแล้วต้นตอ! ทำน้ำท่วมป่าตองซ้ำซาก

เยียวยาเกษตรกร com ตรวจ สอบ ผลการโอนเงิน

เดือดร้อนแก่ประชาชน  จึงได้สั่งการให้ผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมฯ แก้ไขเร่งด่วนด้วยการกดระดับหรือตัดแผ่น Sheet Pile กันน้ำให้มีระดับที่ต่ำลง เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก สามารถช่วยระบายน้ำด้านท้ายน้ำได้รวดเร็วขึ้นกรมฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์เมื่อมีฝนตกหนักในพื้นที่ยังมีอุปสรรคการระบายน้ำบริเวณท่อระบายน้ำในถนนพระเมตตา จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เปิดช่องทางระบายน้ำที่เชื่อมต่ออยู่บริเวณงานก่อสร้างขยายทางระบายน้ำบริเวณสะพานราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาwww.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip

ภูเก็ตฝนตกหนักไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทำชาวบ้านเดือดร้อนทั่ว ที่กมลาน้ำเข้าบ้านกว่า 50 หลัง

เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64 65 ล่าสุด bangkokbiznews com

เพื่อให้มีพื้นที่ในการระบายน้ำเท่ากับช่องระบายน้ำเดิมที่ได้ก่อสร้างไว้  และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ได้ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำเดิมและดินที่ขวางทางระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ กรมฯ ได้แจ้งเทศบาลเมืองป่าตองให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขุดลอกตะกอนดินทรายในท่อระบายน้ำบริเวณใต้ผิวจราจรถนนพระเมตตา ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากยิ่งขึ้นความล่าช้าในงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่เกิดขึ้นจากบริษัทผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ทางกรมฯ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการดำเนินงานทุกเดือน โดยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน ซึ่งจะแล้วเสร็จก่อนเข้าหน้าฝนปี 2566 เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด 64/65

ภูเก็ตฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทัน ป่าตองอ่วมบางจุด รถเล็กผ่านไม่ได้

www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ bangkokbiznews pantip

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตองให้สำเร็จเป็นรูปธรรม และหากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด กรมฯ จะดำเนินการให้โอนสิทธิ์ให้ผู้รับจ้างรายอื่นที่มีศักยภาพในการทำงานเข้ามาดำเนินการต่อทันที เพื่อไม่ให้งานเกิดความล่าช้าในการก่อสร้างฯ อีกต่อไปนอกจากนี้ตรวจ สอบ เงินไร่ละ 1,000 ด้วยเลขบัตรประชาชน กรมฯ ได้แจ้งเทศบาลเมืองป่าตองให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขุดลอกตะกอนดินทรายในท่อระบายน้ำบริเวณใต้ผิวจราจรถนนพระเมตตา ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากยิ่งขึ้นเงินเยียวยาเกษตรกร

 

เครติด .thansettakij

 

ข่าวแนนำ