ราคาน้ํามัน “ราคาน้ำมันวันนี้” ล่าสุด 23 พ.ย.2565 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซลจาก 4 ปั๊ม

ราคาน้ํามัน  ปรับลดราคาน้ำมัน พรุ่งนี้  ราคาน้ำมัน ปตท  ราคาน้ำมันวันนี้ 2564  ราคาน้ำมัน b7  ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด  ราคาน้ำมัน shell  ราคาน้ำมัน 95  ปรับลดราคาน้ำมัน วันนี้ 

ราคาน้ำมันวันนี้2565 ล่าสุด 23 พ.ย. เบนซิน แก๊สโซฮอล์ลิตรละกี่บาท เช็คเลย

 

ราคาน้ํามัน   อัปเดต “ราคาน้ำมันวันนี้” ล่าสุด วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT โดย “ราคาน้ำมัน” ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นอัพเดทหลังบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์ ปรับลดราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ (OR) และบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตรส่วน E85 ปรับลด 20 สตางค์ต่อลิตรสำหรับราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นปัจจุบันวันนี้ เป็นดังนี้ราคาน้ำมัน ปตท

ราคาน้ำมันวันนี้ 17 พ.ย. 2565 อัปเดตราคาน้ำมันจาก 4 ปั๊ม ล่าสุดลิตรละกี่บาท

ปรับลดราคาน้ำมัน พรุ่งนี้

“ราคาน้ำมันวันนี้” ปตท. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565ราคาน้ำมันวันนี้ 2564

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร
 • เบนซิน 95 ราคา 42.86 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันทุกชนิดลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร

ราคาน้ำมัน ปตท

“ราคาน้ำมันวันนี้” บางจาก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565ราคาน้ำมัน b7

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ (31 ม.ค.) เช็คราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

ราคาน้ำมันวันนี้ 2564

“ราคาน้ำมันวันนี้” เชลล์ (Shell) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.48 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.75 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.46 บาท/ลิตรราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด

ราคาน้ำมันวันนี้ (29 พ.ค. 65) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

ราคาน้ำมัน b7

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

– ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเพิ่มขึ้น 91 เซนต์

“ราคาน้ำมันวันนี้” PT วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร ราคาน้ำมัน shell
 • เบนซิน ราคา 43.36 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ (13 มิ.ย. 65) เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด

กลุ่มน้ำมันเบนซิน

น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 42.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.45 บาท ราคาน้ำมัน 95
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 34.34 บาทปรับลดราคาน้ำมัน วันนี้ 
แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 33.54 บาท ราคาน้ํามัน

 

เครติด .bangkokbiznews

 

ข่าวแนนำ