ราคา ข้าว ’พาณิชย์’ มั่นใจราคาข้าวสูงกว่าปีก่อน 43%

ราคา ข้าว   เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้   ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565   ราคาข้าว 2565   ราคาข้าวหอมมะลิ   ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565    ราคาข้าวสาร 1 กก    ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565

 

 

ราคา ข้าว  ขอเรียนชี้แจงว่า เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ ราคาประกันรายได้กำหนดราคาข้าวเปลือกหอมมะลิไว้ที่ตันละ 15,000 บาท ซึ่งเป็นมาตรฐานความชื้นไม่เกิน 15% หรือข้าวแห้ง ดังนั้น การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง จึงต้องกำหนดราคาเป็นข้าวแห้งด้วยเช่นกัน โดยการพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงของคณะอนุกรรมการ จะประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมชาวนา 3 สมาคม

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565 

สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ใช้ราคาเฉลี่ยการรับซื้อที่แหล่งผลิตสำคัญจากการสำรวจของกรมการค้าภายใน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสมาคมโรงสีข้าวไทย ราคาข้าวเปลือกวันนี้2565 เป็นราคาย้อนหลัง 7 วันทำการ ซึ่งจะสะท้อนราคาตลาดในช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวในแต่ละงวดมากที่สุด

ราคา ข้าว

ราคาข้าว 2565

กรณีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่ 7 ข้าวแห้ง ราคาตันละ 14,110 บาท ราคาข้าว 2565 เมื่อเกษตรกรนำข้าวเปลือกเกี่ยวสดมาจำหน่าย จะมีน้ำหนักน้ำเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 225 กก. ซึ่งจะทำให้ข้าวเปลือก 1 ตัน (1,000 กก.) เมื่อตากหรืออบเป็นข้าวแห้งแล้ว จะมีน้ำหนักลดลงเหลือ 775 กก. หรือเป็นราคาข้าวสดที่ราคาตันละประมาณ 10,935.25 บาท (14.11 บาท/กก. x 775 กก.) โดยข้าวที่เกษตรกรนำมาจำหน่าย

 ราคาข้าวหอมมะลิ

แต่ละราย จะขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวเปลือกที่เกษตรกรผลิตได้ นอกจากนี้ ราคาข้าวหอมมะลิ สถานการณ์ส่งออกในปีนี้ปรับตัวดีขึ้น โดยขณะนี้ส่งออกได้แล้วกว่า 6 ล้านตัน คาดว่าสิ้นปีจะส่งออกได้ตามเป้าหมาย 7.5 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาข้าวหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 15% อยู่ที่ตันละ 14,400 – 15,000 บาท สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาตันละประมาณ 4,400 บาท ทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 43%

ราคา ข้าว

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

ด้านนายอิศเรศ วานิชานนท์ รองเลขาธิการ สมาคมโรงสีข้าวไทย และเป็นเจ้าของโรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 จังหวัดมหาสารคาม ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิ เก็บเกี่ยวไปแล้ว 90% โดยออกมากในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา หรือช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวในงวดที่ 7 ซึ่งราคารับซื้อข้าวเปลือกเกี่ยวสดของโรงสีในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง

ราคาข้าวสาร 1 กก

ในช่วงดังกล่าวอยู่ที่ราคาประมาณตันละ 10,800 – 11,200 บาท ราคาข้าวสาร 1 กก และขณะนี้ราคาเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นเฉลี่ยตันละ 11,500 บาท หรือคิดเป็นข้าวแห้งที่ตันละประมาณ 14,200 – 14,400 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวเปลือกของเกษตรกร โดยในปีนี้ภาพรวมถือว่าข้าวเปลือกหอมมะลิมีคุณภาพที่ดี และมีราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมา ราคาข้าวเปลือกเหนียววันนี้2565 ที่มีราคาข้าวสดอยู่ที่ตันละประมาณ 8,000 – 8,500 บาท จากผลกระทบด้านการส่งออกจากปัญหาโควิด – 19 และด้านการขนส่งทั้งนี้ หากพบเห็นการซื้อขายข้าวเปลือกโดยมีการหักความชื้นและสิ่งเจือปนอย่างไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ราคา ข้าว

 

 

ขอบคุณเครดิต  www.bangkokbiznews.com

ข่าวแนะนำ