“ประกันรายได้ข้าว 65/66” เช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร ล่าสุด เงินเข้า

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65  ราคาข้าวเปลือกวันนี้2564  ราคาข้าวหอมมะลิ  ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิวันนี้  ราคาข้าวเหนียวเปลือกวันนี้  ราคาข้าวสาร 1 กก  ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

ราคาข้าว เกาะติดข่าวสาร

“ประกันรายได้ข้าว 65/66” เช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร อัปเดตล่าสุด เงินเข้าวันที่เท่าไร สถานะแบบไหน ได้เงินแน่นอน

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้ อัปเดตเงิน “ประกันรายได้ข้าว 65/66” ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านครัวเรือน หลังจากเปิดให้มีการเช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร 65/66 เงินเยียวยาไร่ละ 1,000  ผ่านออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 โดยกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานที่กำกับดูแลโครงการประกันรายได้ข้าว กำหนดการจ่ายเงินส่วนต่างราคาข้าวให้กับเกษตรกร ทุก ๆ 7วัน จำนวน 33 งวด ยืนยันว่า จะได้รับเงินโดยโอนตรงเข้าบัญชีอย่างโปร่งใสจากรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่แน่นอน แล้วสถานะแบบไหน ได้เงินแน่นอน ไปตรวจสอบกัน ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65

 ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65

 • ราคาข้าวเปลือกวันนี้ 65

 • กรณีสมัครแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ LINE Official BAAC Family หากได้รับเงินแล้ว จะมี SMS แจ้งมายังเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับ ธ.ก.ส. แจ้งสถานะการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชี
 • กรณีตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com คลิกที่นี่ หากขึ้นข้อความ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน (โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ) แสดงว่า ไม่มีสถานะเป็น
 • กษตรกร ตรวจสอบสถานะการเป็นเกษตรกร คลิกที่นี่ 
 • กรณีได้รับเงินชัวร์ จะปรากฎข้อความโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/2566 เลขที่บัญชีวันที่โอน สาขา ธ.ก.ส. สถานะ

ช่องทางการเช็คสิทธิเงินประกันรายได้ข้าว 65/66 

ราคาข้าวหอมมะลิ

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2564

 • เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com คลิกที่นี่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็ค “เงินเยียวยาเกษตรกร” หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ
 • ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเอง

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ข้าว 65/66

ราคาข้าวเปลือกวันนี้2564

ราคาข้าวหอมมะลิ

 • ข้าวความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้
 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิวันนี้ อย่างไรก็ตาม นอกจากเงินเยียวยาเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวแล้ว ยังมีเงินเยียวยาน้ำท่วม สูงสุดไร่ละ 11,780 บาท กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูก มีพืชตาย หรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟู หรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีก ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ในอัตรา ดังนี้

 • ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท
 • พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท
 • ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท

ราคาข้าวเหนียวเปลือกวันนี้ การประมง ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงิน ดังนี้

 • กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ 11,780 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่
 • ปลาหรือสัตว์น้ำอื่น ๆ ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน (คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง)ไร่ละ 4,682 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่
 • สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ 368 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร

 ราคาข้าวเปลือกวันนี้2564

ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิวันนี้

 ราคาข้าวสาร 1 กก ขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่า โครงการประกันรายได้ข้าว 65/66 ไม่สามารถจ่ายเงินงวดแรกให้เกษตรกรได้ จากเดิมมีกำหนดจะจ่ายงวดแรกวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เนื่องจากยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่า ต้องรอเข้าที่ประชุม ครม.ในสัปดาห์หน้า

 

“เช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร 65/66” ประกันรายได้ข้าว เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 ผ่าน ธ.ก.ส. แจ้ง ตรวจสอบสิทธิ ได้แล้ว

เกาะติดข่าวสาร  ออนไลน์

เช็คราคาข้าวเปลือกวันนี้

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565 “เช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร 65/66” ประกันรายได้ข้าว เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 ผ่าน ธ.ก.ส. แจ้ง ตรวจสอบสิทธิ ได้แล้ว

“เช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร 65/66” เงินช่วยเหลือชาวนา ประกันรายได้ข้าว 65/66 เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกรอบวงเงิน เพื่อใช้สำหรับจ่ายชดเชยและเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/2566 ว่า เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่แน่นอน ตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล ขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถตรวจสอบสิทธิประกันรายได้ข้าว 65/66 ผ่านออนไลน์ได้แล้ว โดยจะทยอยจ่ายเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าว เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ประกันรายได้ข้าว 65/66 

 

 • เริ่มเช็คสิทธิประกันรายได้ข้าว 65/66 ได้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 บาท

 

โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 หรือเงินช่วยเหลือชาวนา 2565 ไร่ละ 1,000 บาท ชาวนารับเงินสูงสุด 2 หมื่นบาท กรอบวงเงิน 5.5 หมื่นล้านบาท อยู่ระหว่างการเข้าสู่ที่ประชุม ครม. รอการพิจารณา คาดว่าจะเป็นวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เนื่องจาก ธ.ก.ส. นัดโอนเงิน วันที่ 19 ต.ค. สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 65 ในงวดแรก

ช่องทางการเช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร 65/66  

เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com คลิกที่นี่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงกรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็ค “เงินเยียวยาเกษตรกร” หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเอง

อย่างไรก็ตาม นอกจากเงินเยียวยาเกษตรกร เงินประกันรายได้ข้าวแล้ว ยังมีเงินเยียวยาน้ำท่วม สูงสุดไร่ละ 11,780 บาท กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูก มีพืชตาย หรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟู หรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีก ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ในอัตรา ดังนี้

ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท

พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท

ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท

ราคาข้าวเปลือกวันนี้ อุดรธานี2565

การประมง ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงิน ดังนี้

กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ 11,780 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่

ปลาหรือสัตว์น้ำอื่น ๆ ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน (คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง)ไร่ละ 4,682 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่

สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ 368 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร

หากคิดคำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้ว ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติรายใดจะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 368 บาท ให้ช่วยเหลือในอัตรารายละ 368 บาท ราคาข้าว

เครดิต www.komchadluek.net