ผู้ว่า เคาะค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีเขียว 26 ต.ค.นี้ รีบแก้ปัญหาเร่งด่วน!!!

รถไฟฟ้าสายสีเขียววิ่งถึงไหน  รถไฟฟ้าสายสีเขียวจากไหนถึงไหน  รถไฟฟ้าสายสีเขียว ฟรี  รถไฟฟ้าสายสีเขียว ราคา  รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม  รถไฟฟ้าสายสีเขียว คูคต  รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน  รถไฟฟ้าสายสีเขียว ปัญหา

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ยันเก็บค่าตั๋ว 15 บาท ชดเชยค่าจ้างเดินรถไม่ได้ เร่งแก้ปัญหาด่วน หวั่นกระทบงบประมาณในอนาคตนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เปิดใจกล่าวถึงความคืบหน้าในเรื่องของการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ในส่วนต่อขยายที่ 2 ช่วงหมอชิต ไปถึง สะพานใหม่ และทางคูคต และช่วงไปทางแบริ่ง-สมุทรปราการนั้นคิด ว่า การจัดเก็บค่าโดยสารนั้น หากดูตามความเป็นไปตามแต่ละบริบท ใน ปัจจุบัน ไม่ว่าจะมีการเก็บค่าโดยสารอย่างไร ก็ไม่สามารถชดเชยค่าจ้างเดินรถของกรุงเทพมหานคร วงเงิน  5,000 ล้านบาท ได้ จากการลองศึกษาหากว่าถ้าจะจัดเก็บในอัตรา 15 บาทตลอดสายของส่วนต่อขยายก้อคงไม่พอจะได้เงินชดเชยประมาณ 1,000 ล้านบาทเท่านั้น รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม

 รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ราคา

รถไฟฟ้าสายสีเขียวจากไหนถึงไหน

รถไฟฟ้าสายสีเขียววิ่งถึงไหน โดยรถไฟฟ้าสายสีเขียว มีสถานีรวมทั้งหมด 59 สถานี ระยะทางรวม 68.25 กิโลเมตร ถือเป็นรถไฟฟ้าสายแรกที่เชื่อมต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ กรุงเทพฯ และปทุมธานี ใช้ระยะเวลาในการเดินทางตลอดเส้นทาง จากสถานีเคหะฯ จ.สมุทรปราการ มาที่สถานีคูคต จ.ปทุมธานี ประมาณ 1.45 ชั่วโมง รถไฟฟ้าสายสีเขียวจากไหนถึงไหน

รถไฟฟ้าสายสีเขียววิ่งถึงไหน

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ฟรี

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ฟรี  ส่วน “ต่าง”ในวงเงินของปริมาณในจำนวนนี้ยังคิดว่าควรจะต้องมีการตั้งงบประมาณชดเชยจากสภากรุงเทพมหานคร หากมีการนำเข้าสภากรุงเทพมหานครอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตว่า หากสภาเห็นว่าต้องชดเชยการขาดทุนของการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายเป็นจำนวนเท่านี้แล้ว คงไม่ต้องการให้ กทม.เก็บค่าโดยสารเพียง 15 บาท ปัญหาสำคัญของการจะเก็บเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวในช่วงส่วนต่อขยายที่ 2 นี้คือเป็น การที่การมอบหมายงานในส่วนต่อขยายนี้ยังไม่เคยผ่านสภากรุงเทพมหานครมาก่อน การจะดำเนินการใด ๆ จึงควรที่จะรายงานให้สภากรุงเทพมหานครทราบเสียก่อน

รถไฟฟ้าสายสีเขียว คูคต ในขณะเหตุผลเดียวที่ทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครทำเป็นหนังสือมอบหมายงานโดยไม่ได้ผ่านสภากรุงเทพมหานครนั้น ได้ยินมาว่าท่านผู้ว่ากทมเกิดจากความเข้าใจว่าในรายได้ค่าโดยสารทั้งหมดนั้นจากการเดินรถจะประมาณค่าโดยสารที่เก็บได้เพียงพอในการจ่ายค่าจ้างเดินรถโดยไม่ต้องตั้งงบประมาณชดเชย พอเมื่อลงมือดำเนินการจริง ๆ แล้วกลับไม่เป็นอย่างที่คิด ถึงจะเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานครและจะมีอำนาจในการกำหนดอัตราค่าโดยสารได้ก้อจริง แต่ ! ก็ไม่ใช่อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เนื่องจากภายภาคหน้าในอนาคตจะต้องมีการยื่นเรื่องขออนุมัติงบประมาณจากทางสภากรุงเทพมหานครมาจ่ายใน “ส่วนต่าง”ของรายได้ที่ได้มาจากค่าโดยสารและค่าจ้างจากการเดินรถ จึงควรนำเรื่องนี้เข้าสภากรุงเทพมหานคร

รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน  นายชัชชาติ กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นการตอบหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ได้ถามถึงแนวทางการดำเนินการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของผู้บริหารและสภากรุงเทพมหานครนั้น ปัจจุบันทางสภากรุงเทพมหานครได้ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อศึกษาในรายละเอียดของรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

 

 รถไฟฟ้าสายสีเขียว ปัญหา ผู้บริหาร ผุ้ว่า กทม นายชัชชาติ พูดต่อว่า จะนำประเด็นเหล่านี้เรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าสู่สภาได้ทันในการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยที่ 4 ซึ่งจะประชุมครั้งสุดท้ายในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 นี้หรือไม่  ขณะนี้ทางฝ่ายของฝ่ายบริหารและสภากรุงเทพมหานครกำลังปรึกษาหารือพูดคุยกันในเรื่องนี้อยู่ เพื่อช่วยกันเพื่อหาแนวทางร่วมมือกัน อาจจะต้องเพิ่มขยายเวลาการประชุมออกไปหรืออื่น ๆ เรื่องนี้จำเป็นอย่างมากที่ควรจะต้องรีบเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดที่จะทำได้โดยเร็วจุดประสงค์ก้อ เพื่อจะได้ทราบแนวทางการดำเนินงานขั้นตอนแก้ปัญหาต่อไปอย่างไร อีกทั้งจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงบประมาณจำนวนมาก และมีข้อกฎหมายหลายข้อ ปัญหาที่มีผลกระทบหลาย ๆอย่าง เรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเกิดจากการที่ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครคิดเองปฎิบัติ โดยไม่ปรึกษาสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งผู้บริหารและสภา กรุงเทพมหานคร ต้องพิจรณาดูให้รอบคอบ” นายชัชชาติกล่าว

รถไฟฟ้าสายสีเขียวจากไหนถึงไหน

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ราคา

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ราคา สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียวประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

1.ส่วนสัมปทาน ช่วงหมอชิต-อ่อนนุช, ช่วงสนามกีฬา-สะพานตากสิน ซึ่งรายได้จากค่าโดยสารเป็นของเอกชนเอกชนตามสัญญาสัมปทาน

 2.ส่วนต่อขยายที่ 1 ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง, ช่วงสะพานตากสิน-บางหว้า รายได้จากค่าโดยสารเป็นของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันกรุงเทพมหานครจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด บริหารและจัดการการเดินรถ และกรุงเทพธนาคมได้จ้างเอกชนเดินรถต่อ มีการเก็บค่าโดยสารในอัตรา 15 บาทตลอดสาย

3.ส่วนต่อขยายที่ 2 ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต, ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มอบหมายงานให้กรุงเทพธนาคมเป็นผู้บริหารและจัดการการเดินรถ และกรุงเทพธนาคมได้ว่าจ้างเอกชน โดยปัจจุบันยังไม่มีการเก็บค่าโดยสารในส่วนนี้ รถไฟฟ้าสายสีเขียว

ขอบคุณเครดิต www.thansettakij.com