“ประยุทธ์” ลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตั้ง 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประยุทธ์ลาออก  ประยุทธ์ ภาษาอังกฤษ  ลูกสาว ประยุทธ์ จันทร์ โอชา แต่งงาน  พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา  ประยุทธ์ สูง  ประยุทธ์ อายุ  รูปประยุทธ์ฮาๆ  ประยุทธ์เป็นนายกคนที่เท่าไหร่

ประยุทธ์  ลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตั้ง 4 กรามการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนนโยบาย LTR ดึงต่างชาติศักยภาพสูงเข้าไทย ดึงอดีตมือกฎหมายผู้เชี่ยวชาญเรื่อง M&A เข้าร่วมทีม พร้อมประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานสภาหอการค้า ช่วยงาน “ชโยทิต” หลังนโยบายเริ่มต้นแล้วตั้งแต่ ก.ย. ประยุทธ์ลาออก

ประยุทธ์ ภาษาอังกฤษ

ประยุทธ์

ลูกสาว ประยุทธ์ จันทร์ โอชา แต่งงาน

 

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2565

เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการสนับสนุน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ลูกสาว ประยุทธ์ จันทร์ โอชา แต่งงาน

ทั้งนี้อาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่

มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2565 กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ

ลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประยุทธ์ ภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประยุทธ์ สูง 

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

 

ประยุทธ์ลาออก

ประยุทธ์ สูง

รูปประยุทธ์ฮาๆ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของระเบียบสำนักนายกรัฐนตรีว่าด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็น กรรมการในคณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติประกอบไปด้วย กรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ ประยุทธ์ อายุ

 ประยุทธ์ ภาษาอังกฤษ

ประยุทธ์ อายุ

1.หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

2.ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ อดีตประธาน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายด้านควบรวมกิจการ (M&A) เสร็จสิ

3.นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ประยุทธ์เป็นนายกคนที่เท่าไหร่

4.นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สำหรับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยให้วีซ่าระยะยาวแก่ชาวต่างชาติมีศักยภาพสูง 4 กลุ่ม พำนักในประเทศไทยในระยะยาว โดยมีเป้าหมายดึงดูด 1 ล้านคน ใน 5 ปี โดยได้เริ่มมีการรับสมัครชาวต่างชาติในกลุ่มนี้แล้วเมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ประยุทธ์

แนะนำ

เครดิต www.bangkokbiznews.com