คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก รีบใช้ครั้งแรกก่อนถูกตัดสิทธิ

คนละครึ่งเฟส 5 

คนละครึ่งเฟส5  วิธีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนผู้มีสิทธิ์และขอเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการมีดังนี้ เช็คสิทธิ์ คนละครึ่งเฟส 5

  1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  2. มีอายุตั้งแต่ 18ปี บริบูรณืขึ้นไป ร วันที่ลงทะเบียน
  3. ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
  5. ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรประชารัฐ สามารถตรวจสอบมารตรการ
  6. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้อการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ผ่านบัตรประชาชน ระยะที่3 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม ปี2565

 

คนละครึ่ง เฟส 5

เช็คสิทธิ์ คนละครึ่งเฟส 5

คนละครึ่งเฟส 5 หมดเขต  การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

  1. ลงทะเบียนผ่าน google พิมไปที่คนละครึ่ง .com
  2. ลงทะเบียนผ่านแอป เป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet

คนละครึ่งเฟส 5 ได้ เท่า ไหร่ กดแถบโครงการคนละครึ่ง สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 3/ มารตรการรัฐที่ใช้แอปฯ แอปเป๋าตัง หมายเหตุ สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส4 ได้ รับสิทธิอัตโนมัติโดยต้องกดยืนยันสิทธิ์ เริ่มก่อนใช้จ่ายในคนละครึ่งเฟส 5 ประเภทร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 สามารถกดยืนยันสิทธิวันที่ 19 ส.ค. 65 เวลา 06.00น. เป็นต้นไป และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 ก.ย. 65 – 31 ต.ค. 65 คนละครึ่งเฟส 5 กดรับสิทธิ์ ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 เริ่มลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 วันที่ 19 ส.ค. 65

คนละครึ่งเฟส 5 กดรับสิทธิ์

คนละครึ่งเฟส 5 หมดเขต

คนละครึ่งเฟส 5 คนเก่า ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 – 31 ต.ค. 65

เพื่อรักษาสิทธิในโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น.

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตกหลายแสนสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ที่สนใจต้องการเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือทางเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com ซึ่งในรอบเก็บตกนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น. หรือภายใน 14 วัน นับจากวันแรกที่เปิดให้เริ่มใช้จ่าย หากเลยวันเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

สามารถเริ่มใช้จ่าย “คนละครึ่งเฟส 5” ได้เป็นวันแรกกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3-31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 – 22.59 น.

คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก

คนละครึ่งเฟส 5 ร้านค้า ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ยังคงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร โดยผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ยังสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้หนึ่งรายผ่านแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน

 

คนละครึ่งเฟส 5 ล่าสุดวันนี้ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ สามารถสั่งได้ตั้งแต่

1 ก.ย. – 31 ต.ค. 65 เวลา 6.00 น. – 21.00 น.

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าร่วมกับฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65 เป็นต้นไป

*สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ที่ประสงค์จะเข้าร่วมฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มจะต้อง กดสมัครเข้าร่วมฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มในคนละครึ่งเฟส 5 ใหม่ทุกร้าน

เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชน

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 – 31 ต.ค. 65

*เพื่อรักษาสิทธิในโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ประชาชนผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น.

เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชน

คนละครึ่งเฟส 5 ได้ เท่า ไหร่

ลงทะเบียนรับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 5

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5

รัฐช่วยจ่าย 50%

ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%

โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน

โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง”

ไม่เกิน 800 บาท ตลอดโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 – 31 ต.ค. 65

ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน

โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา

6.00 น. ของทุกวัน

ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

สามารถค้นหาร้านค้าได้ ที่นี่

โครงการคนละครึ่งเฟส 5

ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ

ค้นหาร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่ร่วมรายการได้ที่แอปฯ เป๋าตัง

ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น.

ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

โครงการคนละครึ่งเฟส 5

ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ

ใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 21.00 น. เฉพาะร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

สินค้าที่เข้าร่วมโครงการ

รัฐสนับสนุน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าสินค้า ค่าบริการ สปา/นวด/ทำผม ทำเล็บ คนละครึ่งเฟส5 

ขอบคุณเครดิต thansettakij.com