การออมเงิน10 วิธีเก็บเงิน แบบจริงจัง

สูตรการออมเงิน , ประโยชน์การออมเงิน , การออมเงิน คือ , ตารางการออมเงิน , รูปแบบการออมเงิน 5 ประเภท , การออมเงินของ นักเรียน , 10 วิธีการออมเงิน , การออมเงินเพื่ออนาคต

การออมเงิน 10 วิธีเก็บเงิน แบบจริงจัง ได้ผลแน่นอน ไม่พึ่งดวง ฝึกนิสัยการออม เพื่อเป็นต้นทุนในอนาคตการออมเงินเป็นวิธีการสะสมทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายในอนาคตสูตรการออมเงิน ซึ่งการมีแผนสำรองหรือมีเงินสำรองไว้ประกันความไม่แน่นอน ในอนาคตเป็นสิ่งที่ควรกระทำ และการออมเงินก็เป็นหนึ่งในการป้องกันความเสี่ยงนั้น โดยปกติแล้วผู้คนมักจะเพื่อหาวิธีที่สอดรับกับตัวเอง อาจจะฝึกออมเงิน 1 เดือน, 3 เดือน หรือ 1 ปี ตามแต่ความเหมาะสม ซึ่งการออมโดยกำหนดระยะเวลา 1 เดือนนี้ มีข้อดีที่ระยะเวลาสั้น สามารถเห็นผลได้รวดเร็ว เหมาะกับการหาแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นเก็บเงิน

ข้อดีของการออมเงิน

การเริ่มต้นออมเงินมีประโยชน์หลายอย่าง โดยการออมจะส่งผลดีต่อตัวผู้ออมเอง สรุปประโยชน์หลัก ๆ ของการออมได้ดังนี้

  • ฝึกวินัยในการใช้จ่าย
  • รู้จักวางแผนการใช้เงินในอนาคต
  • เห็นคุณค่าของเงิน
  • ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ เพราะการออมต้องทำเป็นลำดับขั้นตอน

วิธีการออมเงินที่เห็นผลใน 1 เดือน

การออมเงิน

การออมเงิน คือ

วิธีการเก็บเงินออม 1 เดือนที่ได้รับความนิยม10 วิธีการออมเงิน มีดังนี้

1. เก็บเฉพาะแบงก์หรือเหรียญที่กำหนดประโยชน์การออมเงิน

วิธีที่ได้รับความนิยมมาก คือ การงดใช้แบงก์หรือเหรียญบางชนิด เช่น บางคนไม่ใช้แบงก์ 50 บาท เมื่อได้รับแบงก์ 50 บาทมา จะต้องเก็บเท่านั้น หรือบางคนอาจจะเลือกเก็บเหรียญ 10 บาทแทนก็ได้

ข้อดี จดจำง่าย ไม่มีการกำหนดตายตัวถึงจำนวนเงินที่ต้องเก็บในแต่ละวัน

ข้อเสีย หากได้รับเงินทอนเป็นแบงก์หรือเหรียญแบบที่กำลังเก็บอยู่ การใช้จ่ายจะลำบากมากขึ้น

2. สะสมเงินทุกวันตามวันที่

การเก็บเงินโดยเพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อย ๆ เป็นการเก็บเงินตั้งแต่ต้นเดือน นับวันที่ 1 แล้วเก็บ 1 บาท วันที่ 2 เก็บ 2 บาท จนถึงวันสุดท้ายเก็บ 28, 29, 30 หรือ 31 บาท แล้วแต่วันที่สุดท้ายของเดือน

ข้อดี เริ่มต้นด้วยตัวเลขน้อย ๆ จูงใจให้อยากเก็บเงิน

ข้อเสีย ได้เงินเก็บน้อย เพราะครบ 1 เดือน จะได้มากสุดเพียง 470 บาท เหมาะกับการเก็บครึ่งปีหรือรายปีมากกว่า

3. กำหนดเงินเก็บตามเหตุการณ์

วิธีนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับคนที่มีแรงบันดาลใจในบางอย่าง เช่น ชื่นชอบศิลปินหรือดารา จึงมีการกำหนดเงินเก็บอิงตามการปรากฏตัวตามสื่อต่าง ๆ เช่น ออกงานใหญ่ เก็บ 100 บาท โพสต์สเตตัสลงบนสังคมออนไลน์ เก็บ 150 บาท

ข้อดี เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการออมควบคู่ไปกับการติดตามสิ่งที่ชอบไปพร้อม ๆ กัน

ข้อเสีย ไม่สามารถกำหนดเงินออมได้ บางครั้งอาจต้องออมเงินเป็นจำนวนมาก ในขณะที่บางคราวอาจไม่ได้ออมเงินเลย

4. ให้เงินรายวันตัวเอง

การจำกัดรายจ่ายของตัวเองจะช่วยให้การใช้จ่ายในแต่ละวันลดน้อยลงการออมเงิน คือ โดยต้องมีการวางแผนตั้งแต่เงินเดือนออก แล้วตัดแบ่งส่วนที่ต้องการออมเก็บไว้ เงินที่เหลือจึงมาถัวเฉลี่ยสำหรับใช้จ่ายในแต่ละวัน

ข้อดี สามารถกำหนดเงินออมเองได้ และแน่นอนในทุกเดือน

ข้อเสีย อาจต้องลดค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อให้เงินพอใช้ในแต่ละวัน

5. เปิดบัญชีฝากประจำ

การเปิดบัญชีฝากประจำเป็นการเปิดบัญชีแบบถอนไม่ได้ ผู้เปิดจะต้องฝากเงินให้ครบตามที่กำหนด อาจมีการให้ธนาคารดึงเงินจากเงินเดือนเก็บเข้าบัญชีฝากประจำได้เลย รวมไปถึงด้วย

ข้อดี สะดวกในการฝาก ธนาคารจะดึงเงินบางส่วนจากเงินเดือนไปเก็บไว้ให้

ข้อเสีย อาจเกิดปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้

6. เก็บจากเศษเงินเดือน

เงินเดือนในแต่ละเดือนมักจะมีเศษเงินที่ไม่ลงตัวหลังจากหักค่าสมทบประกันสังคมแล้วการออมเงินเพื่ออนาคต เงินส่วนที่เป็นเศษนั้นให้เก็บไว้ และใช้เฉพาะยอดที่เป็นจำนวนเต็ม

ข้อดี มีเงินเก็บสม่ำเสมอทุกเดือน

ข้อเสีย เก็บได้ในจำนวนที่น้อย

7. บันทึกรายรับ-รายจ่าย

การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นประจำจะช่วยให้เห็นเงินที่ใช้จ่ายในแต่ละวัน กระตุ้นให้เกิดการออมเมื่อเห็นยอดใช้จ่าย และช่วยในการตัดยอดซื้อที่ไม่จำเป็นออกไปได้

ข้อดี ช่วยให้การออมเป็นระบบมากขึ้น แบ่งค่าใช้จ่ายเป็นสัดส่วน

ข้อเสีย กดดันตัวเองจนเกินไป โดยเฉพาะเมื่อใช้จ่ายกับสิ่งที่เสียดายภายหลัง

8. ใส่กระปุกที่เปิดไม่ได้

กระปุกออมสินเป็นตัวช่วยสำคัญในการออม และกระปุกแบบที่ไม่มีช่องสำหรับเอาเงินออกมา ต้องทุบกระปุกทิ้งเท่านั้นก็เป็นสิ่งที่ช่วยบังคับให้การออมบรรลุผล

ข้อดี มีเงินออมรออยู่ในกระปุกแน่นอน

ข้อเสีย ไม่สามารถหยิบเงินออกมาใช้จ่ายในยามจำเป็นได้

9. งดอาหารหรือสินค้าฟุ่มเฟือยประจำวัน

การออมที่ดีจะต้องเริ่มต้นด้วยการมีเงินเหลือออม การจะทำให้มีเงินเหลือจึงจำเป็นต้องตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไป ตารางการออมเงิน มีการลดค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยมากมัก เช่น ลดกาแฟเหลือเพียงวันละแก้ว หรืองดขนมขบเคี้ยวหลังพักเที่ยง

ข้อดี ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้มีเงินออม

ข้อเสีย รู้สึกการใช้จ่ายไม่คล่องมือ เพราะเกิดการตัดการใช้จ่ายบางส่วนทิ้งไป

10. เผื่อเวลาตัดสินใจก่อนซื้อของ

ก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้ามูลค่าสูงสักชิ้น ควรต้องให้เวลาในการทบทวนเสียก่อน เมื่อแน่ใจว่าอยากได้จริง ๆ จึงค่อยซื้อ รวมถึงมองหาโปรโมชั่นทั้งของทางร้าน และโปรโมชั่นบัตรสมาชิกต่าง ๆ เพื่อให้การใช้จ่ายถูกลง ไม่เบียดบังเงินออม

ข้อดี การซื้อของจะได้สิ่งของที่อยากได้จริง ๆ ไม่ค่อยซื้อมาทิ้งเฉย ๆ

ข้อเสีย ต้องใช้ความอดทนและการหักห้ามใจระหว่างพิจารณา รวมถึงสินค้าบางชิ้นอาจจะหมดลงก่อน

การออมเงิน

ประโยชน์การออมเงิน

การออมเงินเป็นการวางแผนการใช้เงินที่ได้ผลดีวิธีหนึ่ง การออมเงินของ นักเรียน เมื่อฝึกจนมีความเคยชินจะสามารถออมเงินในระยะยาวได้ และเงินออมส่วนนี้จะเป็นเงินสำรองไว้ในยามฉุกเฉิน อาจจะมีการต่อยอดเป็นเงินลงทุนเพื่อให้มีกำไรงอกเงยหรืออาจจะสมัครบัตรเครดิต เพื่อฝึกวินัยในการใช้เงินและช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อต้องการซื้อสินค้ามูลค่าสูง ทำให้ไม่ต้องใช้เงินครั้งละมาก ๆ และมีเงินออมเหลือเก็บในแต่ละเดือนดังเดิมการออมเงิน

 

ขอบคุณเครดิตจาก www.ktc.co.th

 

ข่าวแนะนำ